Daily Archives: Tháng Tám 30, 2019

Người Bắc có đáng ghét không?_Ng~ Ngọc Già

(danlambaovn.blogspot.com): Nguyễn Phú Trọng phát ngôn: “Tổng Bí thư phải là người miền Bắc, phải là người có lý luận! ” khi nội bộ người CS tranh giành quyền bính vào năm 2015. Nguyễn Thiện Nhân – vào năm 2018 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Người Bắc có đáng ghét không?_Ng~ Ngọc Già