Daily Archives: Tháng Tư 3, 2020

Phân Ưu của GĐ K1 Texas

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu của GĐ K1 Texas

CHUYỆN CORONAVIRUS_ TN

Những ngày ở nhà bị “cấm trại” vì Cô Vi, tức cảnh làm bài thơ giải sầu : CHUYỆNCORONAVIRUS Chỉ tại con vi rút Corona chệt Tàu Khiến ai cũng phát rầu Bị trói chân một chỗ Vì ra đường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CHUYỆN CORONAVIRUS_ TN