Daily Archives: Tháng Tư 8, 2020

Lời kêu gọi của TT Donald Trump

Hình ảnh | Posted on by

Những bài thơ tháng Tư_ĐNN

THÁNG TƯ LẠI VỀ Tháng tư nầy nhớ tháng tư xưa Đau khổ như nhau chẳng có chừa Cửa nát nhà tan do lấn chiếm Cô Vy đến viếng bỏ chào thưa Tháng tư mất nước trời buồn bã Covid … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ