Daily Archives: Tháng Tư 16, 2020

Lời TT Trump Nói Với Con Trai_St

Không biết đây là lời của TT Trump nói với con thật hay là “fake news” nhưng dù sao cũng là lời khuyên hữu ích của một người cha cho những người con : “Con trai yêu dấu! Đời người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời TT Trump Nói Với Con Trai_St

Tháng Tư Đen “đổi đời”, người ra đi, kẻ ở lại_Ký Thiệt

Tháng Tư Đen “đổi đời”, người ra đi, kẻ ở lại (Sổ Tay Ký Thiệt 145) Trong những bài viết về Tháng Tư Đen năm nay, có bài của một nhân viên Bộ Y Tế VNCH (1975) về mấy ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tháng Tư Đen “đổi đời”, người ra đi, kẻ ở lại_Ký Thiệt