Daily Archives: Tháng Tư 29, 2020

Ai Cải Tạo Ai_ Tác giả Thanh Phong

AI CẢI TẠO AI ? Đại Úy Cảnh Sát Nguyễn Bá Đằng, Chủ Sự Phòng Giảng Huấn, Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh Sát Quốc Gia Rạch Dừa, Vũng Tàu và người viết cùng chung đơn vị trước 1975. Sau ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ai Cải Tạo Ai_ Tác giả Thanh Phong