Daily Archives: Tháng Tư 19, 2020

Chỉ Tại Cô Vi – Cát Bụi

Vừa qua, nhân lúc đại dịch Covid-19 đang hoành hành tại USA, một số bạn trong nhóm thơ Cóc K1 đã xướng họa mấy bài thơ Đường để giải khuây cho quên dịch bệnh.  Như thường lệ có bạn đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chỉ Tại Cô Vi – Cát Bụi

VỀ CHUYỆN ĐEO KHẨU TRANG_St

(HNPĐ): Vài tháng nay, chuyện khẩu trang vẫn cứ là vấn đề khó hiểu cho biết bao bà con thắc mắc lúc nào đeo, lúc nào không đeo, đeo cái nào, tại sao đeo, tại sao không đeo, thiệt là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở VỀ CHUYỆN ĐEO KHẨU TRANG_St