Daily Archives: Tháng Tư 7, 2020

Thủ Phạm Đây _ Thơ LTT

Hình ảnh | Posted on by

Rinascero, Rinascerai_Roby Facchinetti

Một bài hát (của Ý) mới trình làng đã có cả triệu lượt người vào xem (nghe). Bài hát nói về niềm hy vọng mọi người sẽ hồi sinh sau cơn đại dịch COVID-19. Dưới đây là lời chú giải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ