Daily Archives: Tháng Tư 13, 2020

Vĩnh Biệt K1 Lê Văn Khiêm_ Bài của TPK

  

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Cáo Phó Lê Văn Khiêm

CÁO PHÓ Lê Văn Khiêm Dưới đây là Cáo Phó chính thức của gia đình K1 Lê Văn Khiêm do con gái anh (Lê Tú Trinh) post trên trang Facebook Khiem Le của anh: Gia đình chúng tôi vô cùng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ