Daily Archives: Tháng Tư 28, 2020

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CORONAVIRUS VÀ COVID-19_Toàn Như (chuyển ngữ)

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CORONAVIRUS VÀ COVID-19 Có nhiều sự lẫn lộn trong lúc đang có đại dịch, trong đó bao gồm cả những cái tên virus cũng như ngôn ngữ chúng ta sử dụng khi nói về căn bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CORONAVIRUS VÀ COVID-19_Toàn Như (chuyển ngữ)