Daily Archives: Tháng Tư 2, 2020

Tin thêm về Lê Văn Khiêm

Các bạn K1 thân, Như tin buồn chúng ta đã biết, K1 Lê Văn Khiêm đã qua đời ở Baton Rouge, Louisiana, lúc 12:25PM ngày 29/3/2020 vừa qua. Lý do bạn ta mất thì hiện chưa biết rõ. Nhưng theo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin thêm về Lê Văn Khiêm