Lời Phân Ưu của NT Trần Minh Công với Cố K1 Lê Văn Trữ

Tôi (Toán Nhữ) vừa nhận được qua email Lời Chia Buồn của NT Trần Minh Công, Cựu Viện Trưởng HVCSQG và Cựu Liên Đoàn Trưởng LĐSV K1 gởi tới gia đình Cố K1 Lê Văn Trữ như sau:
“Xin bạn Toán vui lòng giúp chuyển lời Chia buồn của tôi và Đại Gia Đình HV-CSQG tới gia đình hai bạn Lê Văn Khiêm và Lê Văn Trữ. Nguyện cầu Hương Linh hai bạn Khiêm-Trữ ngàn thu An Nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng. 
Như vậy là tôi đã có duyên gặp bạn Trữ 2 lần : tại K1 và K4 ( K1 tại trại Lê Văn Duyệt và K4 khi Học Viện mới dọn về Thủ Đức ). Tôi đã gắn bó với Học Viện 9 khóa, chỉ trừ K2 và K3 khi tôi ra Đà Nẵng và ở Quận II Saigon. Tuy không biết mặt từng SVSQ nhưng Học Viện chính là gia đình làm việc của tôi nên khi một SVSQ nào qua đời tôi cũng cảm thấy như vừa mất đi một phần tử của đại gia đình Học Viện mà mình từng phục vụ…
 
Cám ơn bạn Toán và cũng xin chia buồn với các bạn K1 thân thương.
Thân,
TMC.
Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.