Đời Ta _ Thơ Trần Pháp

ĐƠÌ TA

Tân Sửu xuân nay tám bốn rồi
Mậu dần khối đứa đã xa trời
Chúa  thương mắt thấy còn trong trẻo
Phật độ tai nghe vẫn tuyệt vời
Mỹ quốc cưu mang cho thuốc chủng
Hoa Kỳ cậy ở miễn tiền lời
Trải bao dâu bể may chưa khuất
“Nắm đất bên đường” chuẩn bị nơi

TP

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.