Thơ Xuân_ TPK

 MONG SAO

Tân Sửu rồi ra cũng đến rồi
Cầu cho hết thảy được ơn trời
Non sông gấm vóc xinh như mộng
Hoa lá xanh tươi đẹp tuyệt vời
Mừng tết bạn bè năm bảy đứa
Chúc xuân thân hữu một đôi lời
Mong sao trăm họ đầy phúc lộc
Thịnh vượng an lành khắp mọi nơi

TPK

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.