Vòng Hoa Chiến Thắng- Thơ TPK

VÒNG HOA CHIẾN THẮNG

Slide3

 Bao năm ngang dọc giữ quê hương
Gian khổ theo chân vạn nẻo đường
Lên núi truy lùng bầy thảo khấu
Xuống đồi ngồi nhớ những người thương
Cổ thành Quảng Tri bao sinh mạng
An Lộc Bình Long lắm máu xương
Chiến thắng loan truyền vang khắp chốn
Vòng hoa kết tặng để tuyên dương.

Slide1

 Vòng hoa kết tặng để tuyên dương
Cho kẻ hy sinh cả máu xương
Bảo vệ quốc gia nơi cắt rốn
Giữ gìn làng xóm chốn thân thương
Tự do dân chủ, đèn soi sáng
Độc lập phồn vinh, đuốc soi đường
Người lính Cộng Hòa luôn xứng đáng
Là con yêu qúy của quê hương

 Tống Phước Kiên

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.