MỪNG BÀ XÃ VỀ HƯU_Tống Phước Kiên

MỪNG BÀ XÃ VỀ HƯU

Anh hùng nay thấm mệt

Gác kiếm ngắm chiều buông

Bao năm trường lao nhọc

Trả xong nợ áo cơm

Kể từ khi qua Mỹ

Được sống đời tự do

Nhưng lao lung vất vả

Vì áo ấm cơm no

Ngày ngày trong hãng xưởng

Tối tăm cả mặt mày

Nhiều đêm ngủ không xuống

Bởi ê ẩm chân tay

Đồng lương tuy ba cọc

Song cũng đủ nuôi con

Cũng có nhà xe cộ

Lo mọi thứ vuông tròn

Con ra trường đại học

Đã ổn định việc làm

Mẹ vui về hưu trí

Tạ ơn trên vô vàn

TK

05/21/21

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.