Họp Mặt K1 ở Houston (TX)

Tường Trình của K1 Lê Phát Minh từ Houston (TX):

Một Cuối Tuần Vui Hội Ngộ

Hôm nay, 11 giờ trưa ngày Chủ Nhựt, 11/7/2021 khoá 1 Houston tiếp đón anh chị K1 Võ Đăng Ngọc từ Orange County, California, tại nhà K1 Lê Phát Minh.

Lâu ngày gặp nhau tâm tình không dứt mãi tới 5 giờ chiều mới đành chia tay hẹn lại một ngày tái ngộ. Một số hình ảnh ghi lại:

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.