Daily Archives: Tháng Bảy 4, 2022

Lời tạ ơn TPK

LỜI TẠ ƠN Kể từ khi đến Mỹ Sống cuộc đời lưu vong Đã ba chục năm ròng Được an cư lạc nghiệp Tình người luôn thắm thiết Tương trợ giúp đỡ nhau Người trước tiếp kẻ sau Cùng nắm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời tạ ơn TPK