Daily Archives: Tháng Bảy 9, 2022

Hội ngộ K1 San Jose với K1 LHN

K1 SAN JOSE TIẾP ĐÓN K1 LÊ HỮU NGHĨA. Nhân dịp qua Bắc Cali, K1 Lê hữu Nghĩa đã dành thì giờ ghé thăm K1 San Jose. Một số anh em và phu nhận K1 đã có bữa tiệc tiếp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hội ngộ K1 San Jose với K1 LHN