Daily Archives: Tháng Bảy 26, 2022

Thơ TQN – Thiên đường XHCN

Thiên đường*XHCN. Điều luật ba trăm ba mốt bày Nhân quyền hoạch định sẵn trong đây Đừng mong Chánh án công minh xử Hãy đợi Luật sư lừa dối hay Tịnh Thất Bồng Lai cần triệt hạ Tùng Vân đồ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ TQN – Thiên đường XHCN