Daily Archives: Tháng Bảy 2, 2022

Happy July 4th

Thân ái chúc các bạn và thân hữu Học viện CSQG  nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong dịp kỷ niệm Ngày Độc Lập Hoa Kỳ.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Happy July 4th