Daily Archives: Tháng Bảy 24, 2022

Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi (24/7).

NGÀY CỦA ÔNG BÀ & NGƯỜI CAO TUỔI. (Bài của Phương Lan dâu K1 -Sưu tầm và gởi đến cho CNN) Trong một năm tại nước Mỹ này ngày Lễ Mẹ và Lễ Cha được nhắc đến trong suốt tháng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi (24/7).

Phân Ưu Nhạc Mẫu K1 Nguyễn Thanh Hoàng

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu Nhạc Mẫu K1 Nguyễn Thanh Hoàng