Daily Archives: Tháng Bảy 13, 2022

Chuyện vui ngày họp Khóa 1 – LHN

Chuyện vui ngày họp Khóa 1 Ngày họp mặt của một số bạn đồng môn Khóa 1 Học Viện CSQG/VNCH tại Nam Cali ngày 10 tháng 7/2022 vừa qua đã diễn ra rất vui. Vì không phải là họp Khóa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyện vui ngày họp Khóa 1 – LHN

NỖI BUỒN THÁNG HẠ_Tống Phước Kiên

NỖI BUỒN THÁNG HẠ Hè về lại nhớ mẹ cha Nhớ ngày kỵ giỗ hương hoa trầm trà Cao xanh ân đức hải hà Xin cho phụ mẫu Thiên Đàng nghỉ ngơi Mẹ cha vất vả một đời Nuôi đàn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NỖI BUỒN THÁNG HẠ_Tống Phước Kiên