Daily Archives: Tháng Bảy 19, 2022

Thơ Trần Quốc Nại “Thay Đổi”

THAY ĐỔI Ai cũng khen rằng đã khác xưa Việt Nam giàu đẹp quá trời chưa Nhà thờ,chùa,tự lên như nấm Khách sạn, công viên thay dậu thưa Quán nhậu, bia ôm vô số kể Vũ trường, nhà hát có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Trần Quốc Nại “Thay Đổi”