Daily Archives: Tháng Bảy 29, 2022

Ở HIỀN GẶP LÀNH_Bửu Uyển

Ở Hiền Gặp Lành Bửu Uyển Từ lúc còn học Trung học, tôi đã thích nghề dạy học, thích được tiếp xúc, gần gũi với các em học sinh. Nhưng số phận lại không cho tôi đậu vào trường Sư … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ở HIỀN GẶP LÀNH_Bửu Uyển

ĐĨA CƠM TẤM CỦA MẸ_Ca sĩ Don Hồ

Đĩa cơm tấm của mẹ DON HO (Ca sĩ) Một ngày cuối Tháng Tư nắng đẹp, hai mẹ con ngồi trong quán cơm tấm gần nhà ở miền Nam California. Đồ ăn được mang ra, hai dĩa cơm tấm bì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở ĐĨA CƠM TẤM CỦA MẸ_Ca sĩ Don Hồ