Daily Archives: Tháng Một 2, 2013

K1 Năm 2012

Trước khi bước sang năm mới 2013, chúng ta thử nhìn lại trong năm vừa qua 2012 Đại Gia Đình K1 buồn vui như thế nào, sinh hoạt giữa anh chị em  chúng ta có gì đáng nhớ không. 1.-Trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở K1 Năm 2012