Daily Archives: Tháng Một 22, 2013

K1 Nhữ đình Toán làm lễ thành hôn cho con trai

Các bạn thân mến, báo cho các bạn hai tin vui. Tin thứ nhất: Trưởng K1 Nhữ đình Toán làm lễ thành hôn cho con trai mà không cho anh em mình biết. Như vậy là đáng phạt một chầu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở K1 Nhữ đình Toán làm lễ thành hôn cho con trai

Thơ Nguyễn Hoài Ân

(Vinh danh quí vị phu nhân có chồng “cải tạo”, một đời hy sinh vì chồng con, và tưởng nhớ đến bà xã tôi) Phương Trúc.   Công em to lớn nghìn trùng Sánh cùng non biễn cũng đồng giống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Nguyễn Hoài Ân