Daily Archives: Tháng Một 1, 2013

Mừng Sinh Nhật tháng giêng

Trần thị Ngọc Dung            21.01.45 Huỳnh thị Nhẫn                     13.01.44 Lý thị Chấm                             15.01.45 Nguyễn thị Kim Oanh          12.01.44 Nguyễn Tố Tâm                       (?) Nguyễn Trung An                 01.01.42 Hồ Bầy                                    01.01.44 Lê Viết Hằng                        15.01.45 Lê Hoằng                           … Tiếp tục đọc

Hình ảnh | Posted on by