Daily Archives: Tháng Một 5, 2013

Đường Cóc Số 9

TỔNG KẾT  Kính thưa cả làng “Cóc Đường Đại Thi Sĩ” cùng các bạn hữu khắp nơi,  Đường Cóc số 9 kỳ nầy , Cóc Khô Phan Quang Nghiệp tôi được đôn lên cầm càng ( giống như hồi đi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ