Daily Archives: Tháng Một 11, 2013

Không Lời thơ Nguyễn Chính Minh

Thưa các bạn, Đọc bài thơ nầy mình liên tưởng đến những ngày một số lớn anh em chúng ta bị Cộng sản giam tại nhà tù Nam Hà. Tại đây một cánh đồng  có tên là Đầm Đùn chưa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ