Daily Archives: Tháng Một 6, 2013

Tin Mừng đầu năm 2013 về K1 Hồ Đắc Biên

Ngưu,Toán, Vinh & Chính Minh, Trương Ngọc Mỹ,  Nguyễn v Trai thân, Xin gởi đến cac bạn hình ảnh và 2 bai thơ thiền của Hồ Đắc Biên vừa mới viết, Hôm đầu năm tôi được thầy Nguyen Huu Xuong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ