Daily Archives: Tháng Một 16, 2013

K3 Hồ Cảnh Phùng thăm Thiện Xạ Nguyễn văn Hai

Viếng Thăm Thiện Xạ NGUYỄN VĂN HAI. Trong dịp về Việt Nam thăm gia đình vừa qua, tình cờ tôi được biết trong số các bạn học trường Trung Thu của bà xã, có chị Thu Thủy là con của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ