Daily Archives: Tháng Một 4, 2013

Thơ Phương Trúc tặng Lê Hữu Nghĩa – Cóc Vui Tuổi Nhàn

Thiệt tình tui rất khoái ghi-ta . Cũng biết sơ-sài chút hát ca . Nhưng đã từ lâu đờn hết nổi . Còn chăng có mỗi thứ đờn bà . LHN .

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Bài thơ CÚM của Thanh Hoàng

CÚM Ba tăng, ba nặng, ba thuyên giảm Bệnh cúm chín ngày  khổ lắm ru !!! T.H. Đã ngừa, đã chủng vẫn còn đeo Bệnh cúm ác ôn thật hiểm nghèo Cúm cấu, cúm cào chân, gối mõi Cúm đay, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ