Daily Archives: Tháng Một 15, 2013

Bản Dự Thảo Các Đề Mục của Sử Liệu CSQG/VNCH

TỔNG HỘI    CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH BAN SỬ LIỆU  PO. BOX.362057, MILPITAS, CA95036 Điện thoại 408-771-5146 THÔNG BÁO SỐ 2/BSL/CSQG           V/v:  DÀN BÀI SỬ LIỆU CẢNH SÁT QUỐC GIA Kính gởi : -Quý … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Ngô Quang Liêm sưu tầm

Từ Georgia K1 Ngô quang Liêm gởi đến anh chị em chúng ta một lời cảnh báo về bệnh cúm đang lan tràn khắp các tiểu bang trên toàn nước Mỹ, đã có hàng nghìn người phải vào bệnh viện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ