Daily Archives: Tháng Một 23, 2013

Tổng kết Thơ Đường Cóc số 10

  TỔNG KẾT CÓC ĐƯỜNG 10 Kính thưa các đại thi hào Đường Cóc Kính thưa qúy văn đàn thi hữu, qúy bạn xa gần             Tôi là Cóc Khô Phan Quang Nghiệp đảm nhận làm tổng kết Bài Đường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ