Cách gởi hình bằng Google Photo

Bạn Đinh văn Hạp và các bạn thân mến.

Đây là cách mình gởi số lượng lớn hình ảnh đến các bạn, mà hình không bị nén nhỏ. Hình bạn Hạp gởi đi chỉ có 40-50 kb nhỏ lám không thể dùng làm CD hay DVD được)
1- Chuyển tất cả hình ảnh vào một Folder trong laptop hay computer và đặt tên: ( Ví dụ: Hội Ngợ K1 San Joe 2017)
2- Mở trang GMAIL ra. và click vào hình vuông 9 nút đen ở góc trên bên phải, rồi chon icon Photo có hình chong chóng 4 màu.
3- Trang hình ảnh hiện ra, Click vào chữ UPLOAD, phía trên bên phải.
4- Tìm Folder có chứa hình (Hội Ngợ K1 San Joe 2017) select tất cả hình rồi chọn OPEN. chờ cho hình upload lên hết rồi chọn chữ ADD TO ALBUM. rồi chọn NEW ALBUM.
5- Trang Untitled hiện ra, Thay chữ Untitled bằng tên Album :Hội Ngợ K1 San Joe 2017 rồi click vào chữ V màu trắng  bên trái trên để hoàn thiện Album.
6- Muốn share album nầy thì click vào dấu < ngang giống như cái anten ở góc trên bên phải, rồi chọn chữ GET LINK ở dưới cùng bên trái. Một cái link màu xanh hiện ra , bên chữ copy. Chọn chữ COPY.
7- Mở lại trang Gmail để gởi cho K1 group mail. trong phần nội dung mail, viết vài chữ, rồi ấn chuột bên PHẢI rồi chọn chữ PASTE. Cái link hình sẽ nhập vào.

Xong bấm SEND để gởi mail đi. Người nhận sẽ có được những hình ảnh lớn đẹp, không bị nén nhỏ.

Chúc các bạn bắt đầu một tuần lễ mới với nhiều niềm vui, sức khỏe tốt, và chờ nhận được tất cả hình ảnh mà bạn Hạp và các bạn đã ghi lại được.

Thank you

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.