HÌnh ảnh du ngoạn 17 dặm đường tình

Mời các bạn xem  hình ảnh du ngoạn của một số bạn K1 nhân dịp về Bắc CA dự Hội Ngộ  2017.Click vào link dưới đây:
https://photos.app.goo.gl/PAlQkDog3tRW8SEi2

Xem hình xong, các bạn click vào link dưới đây nữa để xem video do K1 Toán Phạm thực hiện.

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.