Hình Ảnh Hội Ngộ K1 2017_ San Jose_Nhữ Đình Toán Photographer

Căn Nhà Nhỏ vừa mới nhận được một số hình do Trưởng K1 Nhữ Đình Toán chụp. Mời các bạn xem sau khi mình edit lại phần ánh sáng cho rõ đẹp.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.