RMS Biệt Đội Thiên Nga_Phóng sự ảnh

Phóng sự Ảnh buổi Ra Mắt Sách “Biệt Đội Thiên Nga” của K1 Nguyễn Thanh Thủy chiều ngày 7/7/2018 tại Thư Viện Việt Nam, Little Saigon, Nam CA. Chương trình buổi RMS được điều hợp bởi K1 Nhữ Đình Toán, có sự tham dự của các diễn giả: NT Trần Minh Công, nhà văn Toàn Như (NĐT), cô Glassey Trang Đài và nhà thơ Trạch Gầm. Hình của NAG K1 Võ Thiệu

This slideshow requires JavaScript.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.