Tin về K1 Nguyễn Minh Đường

CNN vừa nhận được tin nhắn từ K1 Lê Hữu Nghĩa (Minnesota) nguyên văn như sau:

Thưa quí bạn ,

Hôm nay , 21/07/2018 , một nhóm chiến hữu thuộc Hội Ái Hữu Cựu CSQG/VNCH/MN đã đến thăm K1 Nguyễn Minh Đường (là em cột chèo với K1 Phạm-văn-Bổn – vừa mất tại San Jose) tại nhà riêng. Bạn Đường bị cancer tiền liệt tuyến, hiện sức khỏe không được tốt, phải dùng walker có người kèm để di chuyển và phải đeo một bọc nước tiểu bên ngoài.

Xin thông báo,

K1 Lê-hữu-Nghĩa (MN)

NM Duong 1

NM Duong 2

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.