ĐIẾU VĂN Tiễn Biệt PHẠM VĂN BỔN_NHA

ĐIẾU VĂN tiễn biệt PHẠM VĂN BỔN

      NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
      NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 

   Kính Thưa: Quý Sư Và Ban Hộ Niệm
   .  .  . .  .  . : Chị Bổn, các cháu cùng thân bằng quyến   thuộc, tang gia.
    .  .  .  .  .  . : Quí vị quan khách,

          Bạn Bổn ơi!

      Trời San Jose  nắng vàng gieo rực rỡ
      Sao bạn đành vội bỏ lỡ cuộc chơi
      Nghe hung tin tôi quá đỗi rụng rời
      Xin thành kính tiễn anh về nơi Phật cảnh.

        Gẫm đời người:

      Có mấy ai sống lâu trên trăm tuổi
      Thọ tỉ Nam San hay như tuổi lão Bành
      74 năm, phù du thắm thoát qua nhanh
      Mới thấy đó, bỗng liền tan mất đó.

       Thế cho nên:

        Kiếp nhân sanh như bóng thỏ, vó câu qua cửa                Sanh, tử, biệt, ly, tang có ai đâu chọn lựa
        Giấc mộng Nam Kha chập chờn chưa hết nửa                  Cõi Thiên Đường bạn vội bước hồi quy.

       Bạn Bổn ơi! Nay thì:

       Bạn bè xưa hội ngộ về đây thăm viếng bạn
       Vợ con bạn đang quỳ bên hương án
       Câu chào hỏi thăm nhau chưa phân cạn
       Nặng ân tình bạn hữu bấy lâu nay
       Gom tàng thư tôi viết điếu văn nầy
       Để tiễn biệt bạn về nơi Thiên Trước.

        Dẫu biết rằng:

       Đời người sanh ký tử quy. Sống ở thác về
       Nhưng đâu dễ vậy quên đi tình bằng hữu
       Bạn ra đi, Chị thành cô phụ
       Con không cha, con lại con côi
       Đêm năm canh dạ luống bồi hồi
       Ngày sáu khắc đầm đìa ngấn lệ
       Cõi thế gian bạn không thiết kể
       Chốn Phật đài, bạn vui bước thẳng đường
       Nguyên cầu chư Phật mười phương
       Niết bàn tịch diệt vào đường vãng sanh.

        Bạn Bổn ơi!  Nay thì:

       Nhìn di ảnh mắt anh lóng lánh
       Dạ từng cơn đau nhói ruột gan bào
       Miệng anh cười chẳng khác tự hôm nào
       Cùng bè bạn chung bình trà đĩa bánh
       Tiếng cười nói vui trong lanh lảnh
       Mà giờ nầy bạn vội bỏ anh em
       Nhìn đèn kia nhỏ lệ bên rèm
       Tôi tưởng tượng bạn đang còn đây mãi mãi.

        Kìa:  Trên bàn án:

       Từng ngọn nến sụt sùi rơi ngấn lệ
       Trong kim quan bạn yên giấc nghìn thu
       Tràng hoa trắng ưu sầu thương xót kể
       Mảnh khăn tang nhõ lệ cảnh chia ly
       Ngọn đèn kia cũng rơi lệ sầu bi
       Để tiễn biệt một người đi không trở lại.

        Bạn Bổn ơi !

       74 năm, chung cuộc một đời người
       Nương theo gót Phật bạn về miền Cực Lạc
       Chốn Tịnh Độ liên đài thơm bát ngát
       Cõi hồng trần dào dạt bể dâu
       Tây phương phước báu nhiệm mầu
       Thuyền từ tế độ bạn chầu Như Lai.  

        Nay thì:

       Nhắc thuở trước anh em hội ngộ
       Nhà Bửu Hồng Khỉ Đột Tề Thiên
       Xuôi miền Nam họp mặt bạn hiền
       Dự Đại Hội 50 năm Học Viện
       Vì tuổi tác thời gian biến chuyển
       Khoá Một mình họp mặt Bắc Cali
       Nhìn hình xưa anh vẫn phương phi
       Trong bộ Vest chụp hình chung cùng chiến hữu
       Rồi kế tiếp đón anh chàng Hữu Nghĩa
       Lựu đạn mà ngòi tịch đã từ lâu
       Tại nhà Đinh Hạp gió thổi tóc còn đâu?
       Tặng biệt hiệu anh là: Thầy Tầu đôi chữ
       Cùng cười nói vui trên hoà dưới
       Hình bóng ấy nay trở thành bất tử
       Anh đi rồi tôi vẫn giữ mãi trong tim
        Bây giờ đây biết lấy đâu tìm
        Người đồng khoá mà chúng tôi yêu quý
        Đồng cầu nguyện anh về nơi yên nghỉ
        Cho thân tâm an lạc muôn đời
        Sanh ly, tử biệt định phận tại số trời
        Chỉ gặp lại trao lời trong giấc mộng.

         Thôi thì:         

      Âm Dương cách trở đôi đàng
      Sinh, tử, biệt không mong ngày tái ngộ
      Hồn, phách hiển linh xin anh về đây phù hộ
      Cho vợ con anh muôn vạn sự lành
      Cho đất Việt qua hồi vận bỉ
      Cho ai đó biết gìn câu liêm sỉ
      Đừng vì lợi quyền mà bán đứng giang san
      Gom hương lòng chút nén đèn nhang
      Gom giọt lệ với lòng tràn thương tiếc
      Thay rượu nồng tiễn biệt bạn đi,
      Bạn đi đến chốn từ bi
      Về miền Thiên Trúc chầu thì Thế Tôn.

      Bạn Bổn ơi!  Giờ phút chót nầy đây.

     Thương tiếc mấy cũng đành tiễn biệt
     Chốn Phật đường bạn riết mau chân
     Bạn đi chỉ có một lần
     Ngàn thu vĩnh biệt sông Ngân đôi đàng
     Bạn hiền từ gĩa thế gian
     Ngàn thu vĩnh biệt Phật đàng yên vui.

      NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.                             NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

       Ngưỡng mong chư Phật dắt dìu,
       Xin Tam Bảo hồng ân gia hộ.

                     NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

(Người soạn: K1 NGUYỄN HOÀI ÂN)

 

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.