SFJAZZ_Thu Hồ (Hậu duệ K1)

Mời quý bạn thưởng thức mấy bản nhạc Jazz do một hậu duệ K1, cô Thu Hồ (ái nữ của K1 Hồ Đắc Biên) trình diễn. Cô Thu Hồ cũng là một bác sĩ giải phẫu Endocrinology tại BV San Francisco:

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.