Tang lể & Lể phủ cờ K1 Phạm Văn Cư

Mời các bạn xem video “Tang Lể & Lể phủ cờ K1 Phạm văn Cư được tổ chức sáng nay 23/9/2018 tại nhà quàn Peek Family Funeral Home đường Bolsa Ave. Westminster California. _ Video do K1 Toán Phạm thực hiện.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.