Tiền Quỹ Khóa 1

Các bạn K1 thân,

Như đã báo cáo các bạn, ngày CN 16/9 vừa qua, trong buổi cà phê cuối tuần, một số bạn K1 đã tự nguyện góp bổ sung cho Quỹ K1 được $530 USD do các bạn sau đóng góp:

1- Nguyễn văn Tâm        $40
2- Trang Thiện Nhơn       50
3- Văn Hiệp Vân                40
4- Nguyễn Trọng Trí        50
5- Nguyễn Hữu Thời        40
6- Phạm Văn Toán            40
7- Phan Tấn Ngưu            100
8- Nguyễn Văn Thế           50* (chưa thu)
9- Phạm Bá Lộc                 100
10- Võ Thiệu                        20

                  Tổng cộng:     $530

Sáng nay, Thứ Năm 20/9/18, trong buổi tang lễ K1 Trần Tráng Long tại nhà quàn Peek Funeral Home, tôi đã nhận được thêm một số tiền nữa của các bạn sau:

1- Nguyễn Đắc Thành        $50
2- Cao Trung Trực                50  (bạn Thành chuyển)
3- Lê Ngọc Thịnh (NC)        50  (bạn Ng~ văn Tâm chuyển)

Và cũng hôm nay, tôi vừa nhận được thêm check $100 của bạn Lê Hữu Nghĩa gởi đến đ/c nhà tôi.

Như vậy, Quỹ K1 đã có bổ sung thêm:

                               530 + 150 + 100 = $780 USD

Ngoài ra, có một số bạn như Đinh Văn Hạp, Huỳnh Minh Thanh, Chị Bông Nguyễn (vợ Cố K1NN Bé) [Bắc CA]; Trần Pháp (MA),… muốn ủng hộ cho Quỹ K1, nhưng vì K1 chưa có Thủ Quỹ mới nên tôi chưa trả lời các bạn check ủng hộ sẽ đề tên ai. Nay được sự tạm đồng ý của bạn Nguyễn Vô Lượng, check xin đề tên NGUYEN VO LUONG hoặc LUONG NGUYEN để nhờ bạn cash giùm và gởi về đ/c của tôi:

         323 N. Euclid St., # 150, Santa Ana, CA 92703.

Chân thành cám ơn các bạn,

Nhữ Đ Toán

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.