Thông Báo của Trưởng K về “TIỀN QUỸ K1”

Thưa các bạn, trong thời gian vừa qua, sau sự ra đi của K1 Phạm Văn Cư, Ban Đại Diện K1 đã được các bạn đóng góp bổ sung cho Quỹ K1 như sau:

1- Nguyễn văn Tâm                                  $40
2- Trang Thiện Nhơn                                 50
3- Văn Hiệp Vân                                          40
4- Nguyễn Trọng Trí                                   50
5- Nguyễn Hữu Thời                                  40
6- Phạm Văn Toán                                      40
7- Phan Tấn Ngưu                                      100
8- Nguyễn Văn Thế                                    50
9- Phạm Bá Lộc                                           100
10- Võ Thiệu                                                 20
11- Lê Ngọc Thịnh (NC)                             50    (Ng~ Văn Tâm chuyển)
12- Nguyễn Đắc Thành                              50
13- Cao Trung Trực                                    50
14- Lê Hữu Nghĩa (MN)                            100    (check)
15- Ng, T Cẩm Y                                          40
16- Ng. V. Hải + Loan (SJ)                         100
17- Trần Pháp (MA)                                  100  (check)
18- Ng. Thanh Hoàng                                50    (check)
19- Ng. Thị Máy (SJ)                                   50    (check)
20- Nguyễn Thị Bông
(vợ cố K1 Nguyễn Ngọc Bé)                       200   (check)

                          TỔNG CỘNG:                 $1320

Như vậy, số tiền các bạn đóng góp đã vượt quá số tiền bạn Cư (thủ quỹ) đã giữ trước đây, cho nên tôi đề nghị các bạn tạm ngưng gởi tiền về cho quỹ K1; khi nào quỹ gần cạn tôi sẽ thông báo để xin các bạn yểm trợ.

 Cám ơn các bạn,

Thân mến,

Nhữ Đình Toán

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.