Daily Archives: Tháng Năm 6, 2019

Lú Đã Đi Rồi ?_Việt Nhân

LÚ ĐÃ ĐI RỒI ? (HNPĐ) Phiếm đôi chút về cái sống chết, bởi thấy cái nghĩ của con người nhân bản, nó khác xa con người cộng sản, những gì đời thường người ta vẫn làm, thì cộng sản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lú Đã Đi Rồi ?_Việt Nhân