Daily Archives: Tháng Năm 16, 2019

Chuẩn bị để nói lời từ biệt_Clint Eastwood

 Chuẩn bị để nói lời từ biệt (Preparing to Say Goodbye) Clint Eastwood – Tường Giang chuyển ngữ Nếu bạn nhận ra rằng mỗi ngày là một tặng phẩm, thì chắc là bạn cũng đang gần tuổi của tôi bây … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chuẩn bị để nói lời từ biệt_Clint Eastwood