Daily Archives: Tháng Năm 20, 2019

Chùa xứ ta, chùa xứ người (Từ Thức)

Chùa xứ ta, chùa xứ người (Từ Thức) Qua những tiết lộ về chùa Vàng, người ta thấy khuôn mặt ghẻ lở của chùa chiền VN ngày nay. Từ đó, nhiều người có cái nhìn tiêu cực về Phật Giáo. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chùa xứ ta, chùa xứ người (Từ Thức)

Hai Con Người Hai Nhân Cách : Hai Chế Độ_Sưu tầm

Hai Con Người – Hai Nhân Cách : Hai Chế Độ (Quang Cầu Muối)  Lời nói đầu: Xin thưa với các bạn, từ người trí thức đến bạn giang hồ, tôi không phải là người có học nhiều,  những gì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hai Con Người Hai Nhân Cách : Hai Chế Độ_Sưu tầm