Daily Archives: Tháng Năm 27, 2019

Bài phát biểu của Trưởng K1

Kính thưa Quý NT, Kính thưa Quý Quan Khách, Đồng Môn và Thân Hữu,           Trước hết, thay mặt toàn thể Nam, Nữ Cựu SVSQ K1/HVCSQG, chúng tôi nhiệt liệt chào mừng và cám ơn quý vị đã đến chung … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài phát biểu của Trưởng K1