Daily Archives: Tháng Năm 1, 2019

Hãy Nhớ Lấy Ngày Này: 30/4/1975

Người VN tị nạn cộng sản nhớ đến ngày này (ngày 30/4/1975) là phải nhớ đến đám dân biểu, TNS đảng Dân Chủ đã cố gắng ngăn chặn người tị nạn từ Việt Nam vào Hoa Kỳ !!! Một hồ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hãy Nhớ Lấy Ngày Này: 30/4/1975