Daily Archives: Tháng Năm 24, 2019

Về đây bên nhau

Mặc dù con hai tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ khai mạc Tiền Hội Ngộ nhưng đã có một số anh chi em cóa mặt rồi. Phó nhòm Vỏ Thiệu vừa gởi cho CNN sơ khởi mấy tấm hình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Về đây bên nhau